•Για αερόψυκτους / υδρόψυκτους τετράχρονους τετράχρονους κινητήρες. •Πλήρως συνθετικό λιπαντι..
19,00€ 17,00€