Το ηλεκτρονικό κατάστημα motoshop.com.gr είναι εκτός λειτουργίας και δεν δεχόμαστε ηλεκτρονικές παραγγελίες. Ευχαριστούμε πολύ!
Εάν ενδιαφέρεστε για την αγορά της ιστοσελίδες επικοινωνήστε στο 25910-23843

Όροι Χρήσης

Ταυτότητα της επιχείρησης

Το motoshop.com.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων διαμέσω του διαδικτύου.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.motoshop.com.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων

Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα motoshop.com.gr, λειτουργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης "Χατζηβασιλειάδου Χριστίνα", με ΑΦΜ: 046354213 που εδρεύει επί της Τζιβελεκίδη 5 ,στην Χρυσούπολη Καβάλας,  (Τ.Κ. 16675, Τηλέφωνο επικοινωνίας 25910-23843, Fax: 25910-25253).


Όροι και μεταβολές

 Το motoshop.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.


Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Το motoshop.com.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Ταυτόχρονα το motoshop.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.


Ευθύνη χρηστών

 Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος motoshop.com.gr δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά.

Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στο motoshop.com.gr ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη τους.


Περιορισμός Ευθύνης

Το motoshop.com.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση.

Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους.Ταυτόχρονα , σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα motoshop.com.gr  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις

Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το motoshop.com.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων που παρέχονται από αυτή.

  Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται.

Το motoshop.com.gr δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του, επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά.

Τέλος το motoshop.com.gr δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα,

αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε,

είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.


Διαθεσιμότητα

Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώνετε με e-mail ή fax ότι είστε ενήμερος και επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν σας ικανοποιούν η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.


Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε,υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.


Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

     1. Ακύρωση πριν την Ολοκλήρωση

Εύκολα και γρήγορα κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής παραγγελίας και εφόσον έχετε εισαγει στο καλάθι των αγορών σας ένα οι περισσότερα προϊόντα, μπορείτε άμεσα να κάνετε ακύρωση της παραγγελίας πατώντας το κουμπί με το χαρακτηριστικο γνώρισμα του απαγορευτικού το οποίο βρίσκεται κάτω από την λέξη «Διαγραφή»

     2. Ακύρωση εντός 24 ωρών

  Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική σας παραγγελία μπορείτε εντός 24 ωρών να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 210 9629958 και χωρίς καμιά έξτρα χρέωση να ακυρώσετε την παραγγελίας σας, αυτό προϋποθέτει ότι η αποστολή των προϊόντων από εμάς δεν θα έχει ολοκληρωθεί.Εάν η αποστολή των προϊόντων έχει ολοκληρωθεί από εμάς τότε η χρέωση των μεταφορικών για την επιστροφή της παραγγελιάς επιβαρύνει τον πελάτη.

     3. Ακύρωση μετά των 24 ωρών

  Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική σας παραγγελία και έχει περάσει το χρονικό όριο των 24 ωρών η χρέωση των μεταφορικών για την επιστροφή της παραγγελιάς επιβαρύνει τον πελάτη και προϋποθέτει ότι, τα προϊόντα θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. Απ. Λιανικής , Τιμολόγιο κ.α.) και την πλήρη συσκευασία τους.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλειπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και θα προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Προϊόντα που δεν κρατούνται ως στοκ στο κατάστημα μας ή προϊόντα που έχουν γίνει ειδική παραγγελία , δεν επιστρέφονται και δεν ακυρώνονται από τις παραγγελίες.


Επιστροφές Προιόντων

  Σε περίπτωση πώλησης λανθασμένου προϊόντος,δηλαδή δεν είναι τό προϊόν τής παραγγελίας σας,με ευθύνη του motoshop.com.gr και αφού μάς ενημερώσετε τηλεφωνικά & με email, μπορείτε να επιστρέψετε τό προϊόν. Τα έξοδα επιστροφής & αντικατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά το motoshop.com.gr.

  Σε περίπτωση παραγγελίας λανθασμένου προιόντος από τον αγοραστή, π.χ.λάθος μέγεθος,χρώμα,κωδικό κλπ.,και αφού μάς ενημερώσετε τηλεφωνικά & με email, μπορεί να γίνει η επιστροφή και επαναποστολή του προιόντος.Τα έξοδα της επιστροφής και επαναποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τόν αγοραστή.

  Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλειπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

  Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση φόρμας επιστροφής (βλ.Επιστροφές Προιόντων) ώστε να συμφωνηθεί η αποστολή του προιόντος με ACS courier στην διεύθυνση του καταστήματος συνοδευόμενο από το παραστατικό πώλησης και σε διάστημα το πολύ 14 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του παραστατικού. Ρητά απαραίτητη προυπόθεση για την επιστροφή οποιουδήποτε προιόντος είναι η μη μεταχείριση ή τοποθέτηση του και η μη αλλοίωση της συσκευασίας του.

  Σημειώνεται ότι τα μεταφορικά της επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση φθοράς κατά τη μεταφορά της παραγγελίας τα μεταφορικά όλα επιβαρύνουν και πάλι τον πελάτη.

    Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αλλαγή εαν το προιόν χρησιμοποιηθεί.

Χρήματα δεν επιστρέφονται πάρα μόνο σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρίας να καλύψει τυχόν έλλειψη κάποιου προιόντος.

Είδη ένδυσης και υπόδησης δεν επιστρέφονται μετά την χρήση τους σε καμία περίπτωση. Το είδος προκειμένου να γίνει αντικατάσταση θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και μόνο στην εργοστασιακή συσκευασία, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν.Ηλεκτρικά είδη (πχ. ανορθωτές, πολλαπλασιαστές , ηλεκτρονικές, πηνιοφόροι ,αντλίες βενζίνης , μπαταρίες) δεν έχουν καμία εγγύηση και δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση καθώς είναι αδύνατος ο έλεγχος τυχόν φθοράς από υπαιτιότητα του πελάτη.

   Προϊόντα που δεν κρατούνται ως στοκ στο κατάστημα μας ή προϊόντα που έχουν γίνει ειδική παραγγελία,δεν επιστρέφονται και δεν ακυρώνονται από τις παραγγελίες.

  Ο πελάτης δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωμένος να παραλάβει συσκευασία η οποία είναι αλλοιωμένη ή έχει ανοιχτεί κατά την μεταφορά.

Σε περίπτωση αποδοχής του δέματος από τον πελάτη, η εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε αλλαγή τυχόν κατεστραμμένου είδους ή αντικατάσταση τυχόν απώλειας αφού τα εμπορεύματα με οποιαδήποτε μεταφορική ταξιδεύουν πάντα με ευθύνη του πελάτη και μόνο.

  Κάθε αποστολή έχει έναν μοναδικό κωδικό με τον οποίο μπορεί ο πελάτης να αναζητήσει το δέμα του ανά πάσα στιγμή από την ώρα που έχει φύγει από την εταιρία. Σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε αυτόν τον αριθμό στον πελάτη όποτε μας ζητηθεί.

Το κατάστημα motoshop.com.gr  διαβεβαιώνει τους πελάτες του ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αποστολή των προϊόντων στους πελάτες και την παραλαβή τους σε άψογη κατάσταση.Για παραγγελίες ανταλλακτικών τα οποία είναι εξειδικευμένα και μπορεί να χρειάζονται διευκρινίσεις καλό είναι να επικοινωνείτε με την εταιρία τηλεφωνικά για την αποφυγή λαθών.

  Η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να τηρεί την εγγύηση που δίνει η εκάστοτε αντιπροσωπεία στα επώνυμα είδη και να προβαίνει σε αλλαγή τυχόν ελαττωματικού προιόντος.

Στην περίπτωση αυτή το προιόν αντικαθίσταται χωρίς καμία επιβάρυνση από την πλευρά του πελάτη, πέρα από τα μεταφορικά.

Απαραιτητη προυπόθεση η προσκόμιση του πρωτότυπου παραστατικού αγοράς.


Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνεται Φ.Π.Α (24%).


Προσωπικά Δεδομένα

  Το motoshop.com.gr, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών του τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας,ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε.

  Τέλος το motoshop.com.gr παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.


Ασφάλεια συναλλαγών

Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank , προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στις περισσότερες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου.

  Στο motoshop.com.gr, όλες οι αγορές πραγματοποιούνται με τη μέγιστη ασφάλεια χάρη στη χρήση ασφαλών εξυπηρετητών πιστοποιημένων από την εφαρμογή των πιο προηγμένων υπηρεσιών κρυπτογράφησης (SSL). Χρησιμοποιούμε μόνο προστατευμένες συνδέσεις,όπως καταδεικνύεται από το πρόθεμα URL "https" και το εικονίδιο με το κλειστό λουκέτο που εμφανίζεται στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησής σας.

  Για τη διασφάλιση των αγορών με πιστωτική κάρτα, θα σας ζητείται πάντα να εισάγετε τον κωδικό CVV για κάθε αγορά.

Το τμήμα Πληρωμών μας μπορεί να διεξάγει ελέγχους κατά της απάτης προτού εγκρίνει μια συναλλαγή και για μεγαλύτερη προστασία, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες πριν επιβεβαιώσει μια παραγγελία.

   Η ιδιωτικότητα της συναλλαγής σας είναι εξασφαλισμένη καθώς δεν συλλέγονται από εμάς στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας,αυτά τα διαχειρίζεται η Τράπεζα σε ασφαλές περιβάλλον.